Järjestäjä

Päävastuussa on Kurikan kaupunki, elinvoimaosasto. Messut järjestetään yhteistyössä alueen yrittäjien ja Kurikan Kampuksen kanssa.

Järjestäjän yhteyshenkilö

Yritysasiantuntija Anne Bäckström, Kurikan kaupunki p.  044 732 4196, anne.backstrom@kurikka.fi

Messualue

Kurikan kampus, Huovintie 1, 61300 Kurikka

Aukioloajat

Lauantaina 9.9. klo 10-16
Sunnuntaina 10.9. klo 10-16

Sisäänpääsy

Maksuton

Messupaikkahinnasto alv 0 %

Pöytä 120 €
Osasto 2m x 2m 260 €
Osasto 3m x 2m 320 €
Osasto 3m x 3 m 405 €
Osasto 2m x 4m 360 €
Osasto 3m x 4m 450 €
Osasto 3m x 5m 555 €
Osasto5m x 7m kysy tarjous!

Osaston hinta sisältää valkoiset messuseinät paikalleen asennettuna, otsapalkin, harmaan maton ja sähkön.

Pöytäpaikan hintaan sisältyy taustaseinä 0,5 m väliseinäkkeellä, 140×80 kokoinen valkoinen pöytä, harmaa matto ja sähkö. Pöytäpaikkoja on myynnissä rajoitetusti.

Kampuksen sisäänkäynnin yhteydessä on rajoitetusti ulkopaikkoja näytteilleasettajille.  Alueella ei ole yövartiointia.

Lisätilauksesta saatavilla osaston kalusteet, otsalautakyltit toivotulla tekstillä asennettuna (35 €) ja omavalintainen messumatto (2-3 € / m², hintaan kuuluu harmaa matto) suoraan Maiserilta p. 0400 680 866, jari@maiseri.fi

Messupaikkojen hintaan sisältyy yrityksen logo ja linkki www.asujaela.fi sivuille vuodeksi. Lisäksi yrityksen nimi on näytteilleasettajalistauksessa, joka julkaistaan Asu&Elä-messulehdessä messukartan yhteydessä.

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.

Messuille ilmoittautuminen

Sitova ilmoittautuminen tehdään täyttämällä varauslomake messujen www-sivuilla (www.asujaela.fi). Messupaikan saa varata yritys, yhteisö tai yhdistys, jonka koti- tai toimipaikka on Kurikassa. Osastopaikan (huom. ei pöytää) voi jakaa toisen yrityksen tai yhteisön kanssa, mutta tästä on informoitava messujärjestäjää ilmoittautumisen yhteydessä.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tarpeen vaatiessa muokata messukarttaa varaamattomien osastojen osalta.

Messupaikan maksaminen

Osastot
Ensimmäinen laskutuserä (vahvistusmaksu) on puolet (50 %) osastopaikan hinnasta ja tämän maksamalla näytteilleasettaja vahvistaa osallistumisensa. Vahvistusmaksu laskutetaan varauksen jälkeen. Vahvistusmaksua ei palauteta. Toinen erä sisältää toisen puolen (50 %) osastopaikan hinnasta (osallistumismaksu)  ja se laskutetaan kesällä 2023. Huom! 8.8. jälkeen tulleet varaukset laskutetaan yhdesssä erässä.

Pöytäpaikat
Pöytäpaikka (120 € + alv) laskutetaan kokonaisuudessaan varauksen jälkeen. Maksu on sitova eikä maksua palauteta peruuntumisen sattuessa.

Osasto- ja pöytäpaikat tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan ennen tapahtumaa, jotta näytteilleasettajalla on oikeus osallistua tapahtumaan.

Osastopaikan peruuttaminen

Jos näytteilleasettaja peruuttaa osallistumisensa, vahvistusmaksua ei palauteta. Jos peruuttaminen tapahtuu 13.8.2023 jälkeen, osastopaikan hintaa (osallistumismaksu) ei palauteta. Peruutustapauksissa 13.8.2023 jälkeen messujärjestäjä on oikeutettu laskuttamaan maksamatta jääneet maksut em. ehtojen mukaisesti.

Siivous

Järjestäjä huolehtii yleisestä puhtaanapidosta. Näytteilleasettajat ovat itse velvollisia huolehtimaan osastonsa siisteydestä ja kertyvien jätteiden kuljetuksesta tarkoitukseen varattuihin paikkoihin. Messuosasto on luovutettava siivottuna tapahtuman päätyttyä.

Osaston rakentaminen

Näytteilleasettajille on varattu osastojen somistamiseen perjantai 9.9. klo 15–21 ja lauantaiaamu 10.9. klo 8.30 alkaen.

Messujärjestäjä hoitaa perusrakenteiden pystytyksen ja purun. Näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa somistamisesta, siivouksesta ja jätehuollosta.

Kaikenlainen kiinnittäminen kampuksen katto-, pilari- ja seinärakenteisiin on kielletty. Osaston pintoja tai runkorakenteita ei saa vahingoittaa. Naulaaminen ja liimaaminen seiniin ja lattiaan on kielletty. Seinäkiinnittämiseen voi käyttää ns. karhutarraa.  Ulkoalueilla pienimuotoinenkin kaivaminen ja pintarikkominen on kielletty.

Mikäli näytteilleasettaja vahingoittaa rakenteita, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon täysimääräisenä.

Messurakentaja Maiseri Oy:n edustaja on paikalla perjantaina 9.9. klo 18 asti.

Osastojen purkaminen

Osastojen ja pöytäpaikkojen purkaminen voidaan aloittaa aikaisintaan sunnuntaina 11.9. klo 16 messujen sulkeuduttua. Osaston purkaminen ennen tätä on kielletty. Osastojen purkamiselle on varattu aikaa sunnuntaina klo 16–21.

Myyntilupa ja muut tarvittavat luvat

Näytteilleasettaja vastaa siitä, että liiketoiminta täyttää alan viranomaisten vaatimukset. Lisäksi näytteilleasettaja huolehtii siitä, että asianmukaiset ilmoitukset (esim. elintarvikkeiden myynti-ilmoitus) tarkastavalle viranomaiselle on tehty.

Vakuutukset ja järjestyksenpito

Näytteilleasettajan on itse huolehdittava asianmukaisten vakuutusten hankkimisesta. Messujärjestäjä huolehtii alueen palosuojelusta ja järjestää yleisen vartioinnin vastaamatta kuitenkaan tavaroiden, rakenteiden tms. vioittumisesta tai katoamisesta. Järjestäjä ei vastaa näytteilleasettajan kadonneesta omaisuudesta, näyttelytarvikkeista tai esineistä. Näytteilleasettaja on vastuussa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, näyttelyesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, joita messuyleisölle, toisille näytteilleasettajille, järjestäjälle ja messualueelle saattaa aiheutua.

Tapahtuman turvallisuusasiakirjat ovat luettavissa Kurikan kaupungin messuosastolla, joka toimii tapahtuman infopisteenä.

Vartiointi

Järjestäjä huolehtii messualueen vartioinnista ulkoalueita lukuunottamatta näyttelyn rakentamisesta sen purkamiseen, mutta ei vastaa mahdollisista vahingoista tai katoamisista osastoilla. Ulkoalueella ei ole yövartiointia.

Palo- ja muu turvallisuus

Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia asetuksia ja alueen paloturvallisuusohjeita. Kulku- ja pelastustiet on pidettävä avoinna hätäpoistumisen varalta. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ja näyttelyjärjestäjän kirjallinen ennakkolupa. Koneita ja muita välineitä esiteltäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja asetusten vaatimuksia. Messujen aukioloaikana alueella valvoo järjestystä useita järjestyksenvalvojia. Järjestäjän tai muun virallisen tahon huomautettua osaston turvallisuus, palo- tai muista näkökohdista, on näytteilleasettaja velvoitettu korjaamaan ko. asian välittömästi. Näytteilleasettajien autot tulee pysäköidä näytteilleasettajille osoitetulle alueelle.

Teosto

Näytteilleasettaja vastaa järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, video-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja.

Yleiset määräykset

Maksamalla messupaikan näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä järjestäjän antamia lisäohjeita. Ylivoimaisen esteen sattuessa järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin sekä näytteilleasettajan siirtämiseen tai peruuttamiseen korvauksitta.

Asu&Elä -messuilla noudatetaan tapahtuma-aikana voimassa olevia ohjeistuksia.

Tietojen luovuttaminen ja julkaisu

Messuorganisaatio saa luovuttaa näytteilleasettajatiedot messulehden (Kurikka-lehti Oy) ja mahdollisen messututkimuksen tekijäorganisaatiolle. Näytteilleasettajien nimet/logot julkaistaan www.asujaela.fi sivuilla sekä messulehdessä.

Messuravintola

Messuravintola palvelee näytteilleasettajia ja yleisöä kampuksen aulassa.