Järjestäjä

Kurikan kaupungin elinvoimaosasto yhteistyössä alueen yrittäjien ja Kurikan Kampuksen kanssa.

Järjestäjän yhteyshenkilö

Yritysasiamies Anne Bäckström, Kurikan kaupunki p.  044 732 4196, anne.backstrom@kurikka.fi

Messupaikka

Kurikan kampus, Huovintie 1, 61300 Kurikka

Aukioloajat

Lauantaina 11.6. klo 10-16
Sunnuntaina 12.6. klo 10-16

Asu&Elä kohteet ovat avoinna klo 12-18.

Sisäänpääsy

Maksuton

Messupaikkahinnasto alv 0 %

Pöytä 110 €
Osasto 2m x 2m 260 €
Osasto 3m x 2m 320 €
Osasto 2m x 4m 360 €
Osasto 3m x 4m 450 €

Pöytäpaikan hintaan sisältyy 140×80 kokoinen valkoinen pöytä ja sähkö. Pöytäpaikkoja on myynnissä rajoitetusti. Osaston hinta sisältää valkoiset messuseinät paikalleen asennettuna.

Kampuksen sisäänkäynnin yhteydessä on rajoitetusti ulkopaikkoja näytteilleasettajille.  Alueella ei ole yövartiointia.

Lisätilauksesta saatavilla osaston kalusteet, otsalautakyltit toivotulla tekstillä asennettuna (35 €), messumatto (2-3 € / m²) ja sähkö (15 €) suoraan Maiserilta p. 0400 680 866, jari@maiseri.fi

Messupaikkojen hintaan sisältyy yrityksen logo ja linkki www.asujaela.fi sivuille vuodeksi. Lisäksi yrityksen nimi on näytteilleasettajalistauksessa, joka julkaistaan Kurikka-lehden Asu&Elä-messulehdessä messukartan yhteydessä.

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.

Messuille ilmoittautuminen

Sitova ilmoittautuminen tehdään täyttämällä varauslomake messujen www-sivuilla (www.asujaela.fi). Messupaikan saa varata yritys tai yhteisö, jonka koti- tai toimipaikka on Kurikassa. Messuosaston (huom. ei pöytää) voi jakaa toisen yrityksen tai yhteisön kanssa, mutta tästä on informoitava messujärjestäjää ilmoittautumisen yhteydessä.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tarpeen vaatiessa muokata messukarttaa varaamattomien osastojen osalta.

Messupaikan maksaminen

Ensimmäinen laskutuserä (vahvistusmaksu) on puolet (50 %) messupaikan hinnasta ja tämän maksamalla näytteilleasettaja vahvistaa osallistumisensa. Vahvistusmaksujen laskutukset alkavat huhtikuussa 2022. Vahvistusmaksua ei palauteta. Toinen erä (osallistumismaksu ja mahdollinen keväällä 2020 tilattu lisänäkyvyyspaketti) laskutetaan toukokuussa 2022. Messupaikka tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan ennen tapahtumaa, jotta näytteilleasettajalla on oikeus osallistua tapahtumaan omalla messuosastollaan. Mikäli messupaikkavaraus perutaan 20.5.2022 tai sen jälkeen, veloitetaan koko osaston hinta varaajalta.

Siivous

Järjestäjä huolehtii yleisestä puhtaanapidosta. Näytteilleasettajat ovat itse velvollisia huolehtimaan osastonsa siisteydestä ja kertyvien jätteiden kuljetuksesta tarkoitukseen varattuihin paikkoihin. Messuosasto on luovutettava siivottuna tapahtuman päätyttyä.

Osaston rakentaminen

Näytteilleasettajille on varattu osastojen somistamiseen perjantai 10.6. klo 14–19 ja lauantaiaamu 11.6. klo 8.30 alkaen.

Näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa somistamisesta siivouksesta ja jätehuollosta. Messupaikkojen perusrakenteisiin kuuluu rakenteiden pystytys ja purku.

Kaikenlainen kiinnittäminen kampuksen katto-, pilari- ja seinärakenteisiin on kielletty. Osaston pintoja tai runkorakenteita ei saa vahingoittaa. Naulaaminen ja liimaaminen seiniin ja lattiaan on kielletty. Seinäkiinnittämiseen voi käyttää ns. karhutarraa.  Messuosaston kalusteiden jalat tms. lattiaa vasten tulevat tukirakenteet tulee vuorata pehmikkein mikäli lattiaan ei ole tilattu mattoa. Ulkoalueilla pienimuotoinenkin kaivaminen ja pintarikkominen on kielletty.

Mikäli näytteilleasettaja vahingoittaa rakenteita, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon täysimääräisenä.

Messurakentaja Maiseri Oy:n edustaja on paikalla perjantaina 10.6. klo 18 asti.

Osastojen purkaminen

Osastojen ja pöytäpaikkojen purkaminen voidaan aloittaa aikaisintaan sunnuntaina 12.6. klo 16 messujen sulkeuduttua. Osaston purkaminen ennen tätä on kielletty. Osastojen purkamiselle on varattu aikaa sunnuntaina klo 16–21.

Myyntilupa ja muut tarvittavat luvat

Näytteilleasettaja vastaa siitä, että liiketoiminta täyttää alan viranomaisten vaatimukset. Lisäksi näytteilleasettaja huolehtii siitä, että asianmukaiset ilmoitukset (esim. elintarvikkeiden myynti-ilmoitus) tarkastavalle viranomaiselle on tehty.

Vakuutukset ja järjestyksenpito

Näytteilleasettajan on itse huolehdittava asianmukaisten vakuutusten hankkimisesta. Messujärjestäjä huolehtii alueen palosuojelusta ja järjestää yleisen vartioinnin vastaamatta kuitenkaan tavaroiden, rakenteiden tms. vioittumisesta tai katoamisesta. Järjestäjä ei vastaa näytteilleasettajan kadonneesta omaisuudesta, näyttelytarvikkeista tai esineistä. Näytteilleasettaja on vastuussa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, näyttelyesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, joita messuyleisölle, toisille näytteilleasettajille, järjestäjälle ja messualueelle saattaa aiheutua.

Tapahtuman turvallisuusasiakirjat ovat luettavissa Kurikan kaupungin messuosastolla, joka toimii tapahtuman infopisteenä.

Vartiointi

Järjestäjä huolehtii messualueen vartioinnista näyttelyn rakentamisesta sen purkamiseen, mutta ei vastaa mahdollisista vahingoista tai katoamisista osastoilla. Ulkoalueella on yövartiointi la-su välisenä yönä.

Palo- ja muu turvallisuus

Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia asetuksia ja alueen paloturvallisuusohjeita. Kulku- ja pelastustiet on pidettävä avoinna hätäpoistumisen varalta. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ja näyttelyjärjestäjän kirjallinen ennakkolupa. Koneita ja muita välineitä esiteltäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja asetusten vaatimuksia. Tapahtuman aikana alueella valvoo järjestystä useita järjestyksenvalvojia. Järjestäjän tai muun virallisen tahon huomautettua osaston turvallisuus, palo- tai muista näkökohdista, on näytteilleasettaja velvoitettu korjaamaan ko. asian välittömästi. Näytteilleasettajat saavat näytteilleasettajakortit. Näytteilleasettajien autot tulee pysäköidä näytteilleasettajille osoitetulle alueelle.

Teosto

Näytteilleasettaja vastaa järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, video-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja.

Yleiset määräykset

Maksamalla messupaikan näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä järjestäjän antamia lisäohjeita. Ylivoimaisen esteen sattuessa järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin sekä näytteilleasettajan siirtämiseen tai peruuttamiseen korvauksitta.

Asu&Elä -messuilla noudatetaan tapahtuma-aikana voimassa olevia ohjeistuksia.

Tietojen luovuttaminen ja julkaisu

Messuorganisaatio saa luovuttaa näytteilleasettajatiedot messulehden (Kurikka-lehti Oy) ja mahdollisen messututkimuksen tekijäorganisaatiolle. Näytteilleasettajien nimet/logot julkaistaan www.asujaela.fi sivuilla sekä messulehdessä.

Messuravintola

Messuravintola palvelee näytteilleasettajia ja yleisöä kampuksen aulassa.