Kurikan kaupunki pyrkii takaamaan asujaela.fi -verkkosivuston saavutettavuuden Lain digitaalisista palveluista (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee asujaela.fi -verkkosivustoa. Verkkosivusto asujaela.fi  on julkaistu 29.1.2020.

Vaatimustenmukaisuus

Tämä verkkosivusto täyttää vaatimukset suurimmalta osin.

Ei-saavutettava sisältö

Jotkin Kurikan kaupungin ulkopuolisten tahojen toimittamat tiedostot, esimerkiksi facebook- ja instagram-tietovirrat, voivat olla sellaisessa muodossa, jota ei pysty koneellisesti lukemaan. Syynä on tiedostomassan korvaamisen aiheuttama kohtuuton rasite.

Kaikki ei-saavutettavat sisällöt toimitetaan pyydettäessä saavutettavassa muodossa. Saavutettavat versiot voi pyytää Kurikan kaupungin kirjaamosta.

Kurikan kaupungin kirjaamo

kurikan-kaupunki@kurikka.fi
(06) 451 3555 (vaihde), ark. klo 9–15
Laurintie 21, 61300 Kurikka

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 29.1.2020. Tämä saavutettavuusseloste on Kurikan kaupungin elinvoimaosaston laatima itsearviointi.

Palaute ja yhteystiedot

Mahdollisista havaituista saavutettavuuspuutteista tai -parannusehdotuksista pyydämme olemaan yhteydessä elinvoimaosastoon kirjaamon kautta (yhteystiedot alla). Palautteet käsittelee kaupungin kirjaamo, joka ohjaa viestit toimenpiteitä varten ko. asiasta vastaavalle taholle.

Saavutettavuudesta asujaela.fi-verkkosivuilla vastaa kaupungin elinvoimatoimi.

Kurikan kaupungin kirjaamo

kurikan-kaupunki@kurikka.fi
(06) 451 3555 (vaihde), ark. klo 9–15
Laurintie 21, 61300 Kurikka

Saavutettavuuskantelu

Jos saavutettavuuspuutteita koskevaan pyyntöönne ei saada korjausta tai vastausta, voitte tehdä selvityspyynnön tai kantelun saavutettavuuslainsäädännön toimeenpanoa valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto,

Hämeenlinnan päätoimipaikka
Birger Jaarlin katu 15
PL 150, 13101 Hämeenlinna

Lähetä Aluehallintovirastolle suojattu sähköpostiviesti
Puhelinvaihde: 0295 016 000

Päiväys:

Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 29.1.2020.