Sadonkorjuutorin säännöt

Järjestäjä

Kurikan kaupungin elinvoimaosasto yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan MTK:n ja Jalasjärven, Jurvan ja Kurikan MTK:n paikallisyhdistyksien kanssa.

Järjestäjän yhteyshenkilö

Yritysasiantuntija Jussi-Pekka Kurikka, Kurikan kaupunki p.  044 7609122, jussi-pekka.kurikka@kurikka.fi

Toripaikka

Kurikan tori, Asematie 8, 61300 Kurikka

Aukioloaika

Lauantaina 28.9.2024 klo 10-15

Sisäänpääsy

Maksuton

Toripaikan koko ja hinta

Toripaikat on varattava ennakkoon tapahtuman www-sivuilla (www.asujaela.fi).

Paikan koko 4m x 4m. Yksi myyjä voi varata korkeintaan kaksi myyntipaikkaa.

Toripaikka ei sisällä valmiita myyntipöytiä eikä –katoksia. Torimyyjän on tuotava omat myyntikalusteensa.

Toripaikat ovat ilmaisia.

Toripaikkaan sisältyy sähkö (valovirta). Torimyyjällä on oltava oma sähköjohto. Paikkoja on varattavissa rajoitetusti.

Järjestäjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä varaus sekä vaihtaa varattu paikka toiseen.

Alueella ei ole yövartiointia.

Sadonkorjuutorille ilmoittautuminen

Sitova ilmoittautuminen tehdään täyttämällä varauslomake tapahtuman www-sivuilla (www.asujaela.fi). Toripaikan saa varata etelä-pohjalainen yritys tai yhteisö. Paikkoja on rajoitetusti eritoimialoille ja ensisijaisesti paikat on tarkoitettu ruoantuottajille ja jalostajille. Toivomme mukaan myös muutamia alueella toimivia käsityöläisiä.  Toripaikan voi jakaa toisen yrityksen tai yhteisön kanssa, mutta tästä on informoitava messujärjestäjää ilmoittautumisen yhteydessä.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tarpeen vaatiessa muokata paikkakarttaa.

Siivous

Järjestäjä huolehtii yleisestä puhtaanapidosta. Torimyyjät ovat itse velvollisia huolehtimaan osastonsa siisteydestä ja kertyvien jätteiden kuljetuksesta tarkoitukseen varattuihin paikkoihin. Toripaikka on luovutettava siivottuna tapahtuman päätyttyä.

Toripaikan rakentaminen

Torimyyjille on varattu paikan valmisteluun lauantaiaamu 28.9.2024 klo 8.30 alkaen.

Torimyyjä vastaa oman paikkansa siivouksesta ja jätehuollosta.

Torialueilla pienimuotoinenkin kaivaminen ja pintarikkominen on kielletty.

Mikäli myyjä vahingoittaa rakenteita, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon täysimääräisenä.

Osastojen purkaminen

Myyntipaikkojen purkaminen voidaan aloittaa aikaisintaan lauantaina 28.9.2024 klo 15 tapahtuman päätyttyä.

Myyntilupa ja muut tarvittavat luvat

Torimyyjä vastaa siitä, että liiketoiminta täyttää alan viranomaisten vaatimukset. Lisäksi torimyyjä huolehtii siitä, että asianmukaiset ilmoitukset (esim. elintarvikkeiden myynti-ilmoitus) tarkastavalle viranomaiselle on tehty.

Vakuutukset ja järjestyksenpito

Torimyyjän on itse huolehdittava asianmukaisten vakuutusten hankkimisesta. Sadonkorjuutorin järjestäjä huolehtii alueen palosuojelusta. Järjestäjä ei vastaa torimyyjän kadonneesta omaisuudesta, tarvikkeista tai esineistä. Torimyyjä on vastuussa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, näyttelyesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, joita toriyleisölle, toisille torimyyjille, järjestäjälle ja torialueelle saattaa aiheutua.

Palo- ja muu turvallisuus

Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia asetuksia ja alueen paloturvallisuusohjeita. Kulku- ja pelastustiet on pidettävä avoinna hätäpoistumisen varalta. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ja torijärjestäjän kirjallinen ennakkolupa. Koneita ja muita välineitä esiteltäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja asetusten vaatimuksia. Tapahtuman aikana alueella valvoo järjestystä useita järjestyksenvalvojia. Järjestäjän tai muun virallisen tahon huomautettua osaston turvallisuus, palo- tai muista näkökohdista, on torimyyjä velvoitettu korjaamaan ko. asian välittömästi.

Teosto

Torimyyjä vastaa torilla esittämiensä elokuvien, video-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta. Esitykset eivät saa häiritä naapurimyyjiä.

Yleiset määräykset

Varaamalla toripaikan torimyyjä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä järjestäjän antamia lisäohjeita. Ylivoimaisen esteen sattuessa järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin sekä torimyyjän siirtämiseen tai peruuttamiseen korvauksitta.

Sadonkorjuutori-tapahtumassa noudatetaan tapahtuma-aikana voimassa olevia ohjeistuksia.

Tietojen luovuttaminen ja julkaisu

Tapahtumaorganisaatio voi luovuttaa myyjien tiedot tiedotustarkoituksiin ja mahdollisen tapahtumatutkimuksen tekijäorganisaatiolle. Torimyyjien nimet, logot ja tuotteet voidaan julkaista tapahtuman verkkosivuilla.