Rekisterinpitäjä

Organisaaatio:                  Kurikan kaupunki
Y-tunnus:                          0209046-8
Osoite:                              Keskuspuistikko 14, 61300 Kurikka

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Organisaatio:                     Kurikan kaupunki
Nimi:                                  Anne Bäckström
Osoite:                               Keskuspuistikko 14, 61300 Kurikka
Puhelinnumero:                044 732 4196
Sähköposti:                       etunimi.sukunimi@kurikka.fi

Tietosuojavastaava

Organisaatio:                      Kurikan kaupunki
Nimi:                                   Paula Hietikko
Osoite:                                Veistokouluntie 2, 66300 Jurva
Puhelinnumero:                  044 735 5427
Sähköposti:                         etunimi.sukunimi@kurikka.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

  • Käyttäjien tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan
  • Palvelun kehittämiseen
  • Yhteydenottopyyntöihin ja asiakaspalautteeseen vastaamiseen
  • Markkinoinnin kohdentamiseen

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Käyttäjän tietoja kerätään ja käsitellään käyttäjän suostumuksella tai asiakkaan kanssa sovitun palvelun täytäntöön panemiseksi. Lisäksi tietoa sivuston kävijöistä kerätään sivuston toiminnan kehittämiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Kirjautumistunnukset omaavien käyttäjien osalta: Nimi, Sähköpostiosoite, Käyttäjätunnus ja Salasana.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Google Analyticsin keräämää tilastotietoa sivuston käytöstä säilytetään 26 kuukautta.

Meta Pixel säilyttää tietoja 90 vuorokautta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjän suostumuksella tai asiakkaan kanssa sovitun palvelun täytäntöön panemiseksi:

  • Henkilöltä itseltään
  • Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla
  • Meta Pixel -markkinointityökalulla

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Sivuston käytön analysoinnissa käytämme Google Analytics -palvelua. Google Analytics kerää tietoa sivuston kävijöiden liikkeistä. Tätä työkalua hyödynnämme muun muassa sivuston liikenteen seuraamiseen ja palvelun edelleen kehittämiseen käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Lue lisää Googlen verkkosivuilta.

Markkinoinnin kohdentamiseen käytetään Meta Pixel -työkalua. Lue lisää Facebookin verkkosivuilta.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia osassa palvelun toimintoja.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi muokattu 14.3.2023